Απο το 2004 στην Κατερίνη ♥

Απο το 2004 στην Κατερίνη ♥
Ευχαριστώ Κατερίνη ♥

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Βιολογικές καλλιέργειες: οδηγίες προς υποψήφιους βιοκαλλιεργητές


Η σύγχρονη μορφή της παγκόσμιας αγοράς, που χαρακτηρίζεται απόρευστότητα και συνεχείς διακυμάνσεις ζήτησης-προσφοράς, απαιτεί απ’ όλους τους παραγωγικούς κλάδους μια συνεχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
Από αυτό το πλαίσιο δεν ξεφεύγει πλέον ούτε ο αγροτικός τομέας, με δεδομένη την ολοένα και μικρότερη κρατική προστασία που απολαμβάνει (μείωση επιδοτήσεων, αυστηρότερα κριτήρια αποζημιώσεων, κτλ).
Οπότε, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους εμπλεκόμενους με την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, να εφαρμόσουν νέες παραγωγικές διαδικασίες, να γίνουν ανταγωνιστικότεροι, παράγοντας ποιοτικά προϊόντα ώστε να επιβιώσουν σε μια απαιτητική πλέον αγορά.
Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική προσέγγιση συνιστά η βιολογική μέθοδος καλλιέργειας και εκτροφής, η οποία επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, ύστερα από μία κάμψη οφειλόμενη στην παγκόσμια κρίση του 2008. Αυτή η παύση έδωσε την ευκαιρία αυτορρύθμισης του τομέα, με κυριότερο χαρακτηριστικό την παραμονή όσων είχαν κατανοήσει τη φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Ο βιοκαλλιεργητής πρέπει αρχικά να στοχεύει στη προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος(έδαφος, αέρας), κατανοώντας ότι αυτό αποτελεί το βασικότερο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής του.
Το επόμενο στάδιο σκέψης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων του, με σκοπό την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών. Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή βασικών αρχών που αποτυπώνονται σε θεσμοθετημένους κανόνες, ο έλεγχος τήρησης των οποίων έχει ανατεθεί σε διάφορους πιστοποιητικούς οργανισμούς.
Το τελευταίο στάδιο για τον παραγωγό βιολογικών προϊόντων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότηταςτης εκμετάλλευσής του και των προϊόντων του. Η κατάλληλη προώθηση βασίζεται σε δύο άξονες: στην παραγωγή προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις της αγοράς στην οποία απευθύνονται και στομάρκετινγκ.
Για αυτό το λόγο καλό θα είναι ο παραγωγός να έχει εξ’ αρχής στο πλάνο του τις αγορές-στόχο. Το μάρκετινγκ των προϊόντων μπορεί να υλοποιηθεί αξιοποιώντας πλειάδα εργαλείων, όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο και οι σύγχρονες επικοινωνίες.
Η βιολογική παραγωγή αποτελεί μια πολύ ελκυστική δραστηριότητα, με προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης. Το κλειδί για την επιτυχία είναι να τεθούν οι σωστές βάσεις μέσω της κατάλληλης κατάρτισης και της συνεχούς υποστήριξης των παραγωγών. Ας μη το ξεχνάμε ότι η γνώση αποτελεί δύναμη και μοχλό προόδου.
Online κατάρτιση στη Βιολογική Γεωργία από το e-school by agronomist.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου